Upadłość Getin Noble Bank. Co dalej z roszczeniami Frankowiczów?

separator

W dniu 20 lipca 2023 r. XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Od tej chwili, zarządzanie bankiem przekazane zostało z administratora wyznaczonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na syndyka, którym został Marcin Kubiczek. Wszystkie wszczęte już postępowania zostały z dniem ogłoszenia upadłości Banku zawieszone.

Celem zabezpieczenia swoich roszczeń, frankowicze powinni do dnia 19 sierpnia 2023 r. zgłaszać swoje wierzytelności do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dokonać również potrącenia wzajemnych roszczeń, rozliczając w ten sposób wierzytelność banku z tytułu wypłaconego kapitału kredytu na podstawie nieważnej umowy z sumą wszystkich wpłat dokonanych przez frankowicza na rzecz banku.

Zgłaszanie wierzytelności jest postępowaniem niemal w pełni zinformatyzowanym, z tego względu zgłoszenia wierzytelności należy dokonać za pośrednictwem witryny internetowej - Krajowego Rejestru Zadłużonych.