Prawo rodzinne i opiekuńcze

separator

Prawo rodzinne i opiekuńcze to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki majątkowe i osobiste w rodzinach. W przypadku sytuacji, kiedy spór pomiędzy członkami rodziny zaczyna dotyczyć kwestii formalnych, warto zdecydować się na pomoc wykwalifikowanego adwokata. Doskonale rozumiemy, że ten rodzaj spraw jest niezwykle trudny. Naszym Klientom często nie łatwo jest spojrzeć obiektywnie na sprawę, z którą do nas przychodzą. Dlatego z pełnym zrozumieniem  ich emocji oraz poszanowaniem wyborów życiowych, dbamy o ich spokój prawny. Z dystansem oceniamy sytuację i podejmujemy kroki, dzięki którym zabezpieczymy ich interesy. W ramach naszej działalności zajmujemy się sprawami skoncentrowanymi wokół zagadnień takich jak:

  • rozwody;
  • alimenty;
  • władza rodzicielska;
  • kontakty z dzieckiem.

młotek sędziowski

Pomoc adwokacka z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

separator

W obrębie przygotowanej przez nas oferty proponujemy usługi mediacyjne i doradcze. Jeśli rozwiązanie problemów przez tego typu działania okaże się niemożliwe, przystępujemy do sporządzania pism i pozwów. Możemy też sprawować funkcję pełnomocnika oraz reprezentować naszych Klientów podczas rozpraw sądowych. Zaznaczamy, że wszystkie nasze działania podejmujemy w zgodzie z zasadami etyki zawodowej. Wyznacznikiem jakości naszej pracy jest troska o dobro osób pokrzywdzonych, a zwłaszcza dzieci.