Prawo pracy

separator

Prawo pracy reguluje relacje między pracownikami i pracodawcami. Pomagamy rozwiązywać spory na linii pracownicy-pracodawcy najpierw na drodze negocjacji i przynoszących obopólne korzyści porozumień, a w razie konieczności dbamy o wyegzekwowanie praw naszych Klientów na drodze sądowej. Prowadzimy też sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, aby korzystające z naszych usług osoby, których problemy związane są z zatrudnieniem, mogły znaleźć u nas kompleksową pomoc. Nasza działalność w obszarze prawa pracy obejmuje:

  • niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy;
  • ubezpieczenie społeczne;
  • zasiłki, renty, emerytury.

akcesoria

Kiedy pracownik powinien skorzystać z pomocy adwokata?

separator

W niektórych sytuacjach związanych z zatrudnieniem skorzystanie z pomocy prawnika okazuje się nieuniknione. Dzieje się tak, kiedy strony zaangażowane w konflikt na linii pracownik-pracodawca nie dążą do porozumienia, lub ich interesy wykluczają możliwość rozwiązania sprawy na drodze polubownej. Wspieramy naszych Klientów podczas negocjacji oraz reprezentujemy ich interesy na drodze sądowej. Zachęcamy też do zasięgania u nas porad prawnych dotyczących zagadnień takich jak prawa pracownika, nadgodziny, czas pracy, systemy wynagrodzeń, czy wypowiedzenie umowy o pracę.