Prawo karne

separator

Prawo karne to zespół przepisów definiujących czyny zabronione oraz określających zasada odpowiedzialności karnej za ich popełnienie. W przypadku styczności z prawem karnym — czy po to stronie pokrzywdzonego, czy też oskarżonego, wsparcie doświadczonego prawnika, jest niezbędne. Naszym Klientom zapewniamy rzetelną pomoc prawną podczas postępowań karnych. Zawsze działamy w ich interesie, dbając o to, aby zostali potraktowani uczciwie przez wymiar sprawiedliwości.

młotek sędziowski

Pomoc adwokacka z zakresu prawa karnego

separator

Oferowana przez nas pomoc adwokacka z zakresu prawa karnego ma na celu obronę podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania oraz podczas całej procedury odwoławczej. Nasze działania nie koncentrują się jednak tylko na pracy na rzecz oskarżonych. Niejednokrotnie reprezentujemy stronę pokrzywdzoną. W naszych kompetencjach leży sprawowanie funkcji pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego. Sporządzamy też zawiadomienia o przestępstwach oraz prywatne akty oskarżenia. Zapewniamy, że zawsze też pracujemy z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.